ТЕСТ
Портал працює в тестовому режимі. Надайте свої пропозиції, як зробити його ще кращим.

Гранти та конкурси

Міжнародна технічна допомога

Децентралізація дає можливості: http://decentralization.gov.ua.

Український фонд соціальних інвестицій: http://usif.org.ua/.

Український форум благодійників: http://ufb.org.ua/main.htm.

Ресурсний центр «Гурт» (провідний національний центр суспільної інформації про гранти, тренінги, конкурси): https://gurt.org.ua/.

Інформація про програми освіти за кордоном за рахунок грантів та стипендій: http://grantist.com/

 

Гранти 

http://www.minregion.gov.ua/

http://www.prostir.ua/category/grants/

https://biggggidea.com/

http://vassr.org/

http://platfor.ma

http://www.mladiinfo.eu/

http://unistudy.org.ua/short-term/training/

http://mobility.univ.kiev.ua/

http://saee.gov.ua/

http://www.uamap.org.ua/

http://mincult.kmu.gov.ua

http://cosme.me.gov.ua/

http://www.ebrd.com/work-with-us/advice-for-small-businesses/ukraine.html

http://wnisef.org/uk/

https://www.usaid.gov/uk/ukraine/agriculture

https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-uk/

http://cd-platform.org/

https://en.unesco.org/creativity/ifcd

https://www.irf.ua/


Програма Канадського фонду підтримки місцевих ініціатив (реагування на COVID-19)

Дедлайн 27.04.2020

Сума 25000$ – 50000$

Посольство Канади в Україні оголошує відкриття спеціальної* програми Канадського фонду підтримки місцевих ініціатив (КФМІ), яка відповідатиме потребам місцевих громад під час підготовки, реагування та виходу з кризи COVID-19 в Україні.

КФМІ також покликаний підтримувати позитивні двосторонні відносини між Канадою та країнами-реципієнтами та їх громадянським суспільством, шляхом поглиблення контактів та підтримки місцевих ініціатив.

Всі проекти повинні відповідати принаймні одному з наступних пріоритетів КФМІ:

 • Людська гідність, що охоплює здоров’я, освіту та харчування;
 • Гендерна рівність та розширення прав і можливостей жінок і дівчат;
 • Стимулювання економічного зростання для всіх, включаючи економічні права жінок, гідні робочі місця та підприємництво, інвестування в найбідніші та найбільш вразливі верстви населення та забезпечення економічної стабільності;
 • Підтримка стабільності і безпеки, спрямована на запобігання конфліктам та зміцнення миру.

Більш детальна інформація за посиланням  https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-kanadskoho-fondu-pidtrymky-mistsevyh-initsiatyv-reahuvannya-na-covid-19

 


Міжнародний фонд «Відродження»

«Людяність і взаємодопомога»: гуманітарна ініціатива проти пандемії

 Заявки приймаються на постійній основі 

 Дедлайн 31.12.2020

 Сума 50 000 грн.

Проєкти мають стосуватися сприяння  попередженню поширення, подоланню і пом’якшенню наслідків епідемії коронавірусу в Україні через інформування, координацію, забезпечення базових потреб, горизонтальну самоорганізацію людей заради взаємодопомоги. 

Можливі категорії проєктів конкурсу:

1) Пряма допомога медичним закладам та працівникам. Пріоритет матимуть заявки, що надійшли з регіонів з найбільшою кількістю офіційно зареєстрованих випадків COVID-19;

2) Психологічна допомога. Пріоритетом користуватимуться проєкти, які охоплюватимуть категорії людей, які є найбільш вразливими та/або мають значний ризик професійного вигорання, соціальної фрустрації тощо.

3) Інформування та просвітництво, які сприятимуть поширенню науково обґрунтованих знань про пандемію коронавірусу, сприятимуть розвитку критичного мислення. Перевагу надаватимуть заявкам, виходячи з якості контенту та рівня охоплення аудиторії.

4) Підтримка та самозарадність вразливих груп. Найбільший пріоритет матимуть проєкти, що 1) орієнтуються на групи, які знаходяться у більшому ризику до бідності та соціального виключення.

5) Правова допомога і правозахист. Будуть підтримані проєкти, що надають допомогу у випадках порушень базових прав людини.

6) Інше – До підтримки приймаються в тому числі пропозиції щодо виготовлення альтернативних засобів індивідуального захисту (маски, костюми, тощо), що можуть використовувати особи, в яких не має підтвердженої інфекції COVID-19. Також буде надана підтримка іншої діяльності на зразок “сусідського волонерства”

Проєкт має відповідати наступним критеріям:

 • має стосуватися саме швидкого реагування на виклики, пов’язані з пандемією COVID-19;
 • має чітко визначену цільову групу;
 • має чіткі цілі, які можливо досягти пропонованими діями, з запитуваними ресурсами і у визначений термін.

Більш детальну інформацію отримайте за посиланням

https://www.irf.ua/grants/contests/

https://www.irf.ua/contest/konkurs-grantiv-dlya-protydiyi-koronavirusu-lyudyanist-i-vzayemodopomoga/

 

Zagoriy Foundation

Підтримка проєктів, спрямованих на протидію COVID-19

Дедлайн 24.04.2020

Сума до 300 000 гривень. 

Пріоритети конкурсу:  

 1. Інформування та просвітництво, які сприятимуть поширенню науково обґрунтованих знань про пандемію COVID-19 та розвінчуванню міфів навколо неї. Важливий критерій при розгляді заявок – якість контенту та охоплення аудиторії.  
 2.  До підтримки приймаються пропозиції щодо популяризації та реалізації соціальних ініціатив, спрямованих на горизонтальну самоорганізацію людей заради взаємодопомоги. 

Критерії відбору:  

1) Якісний попередній аналіз та обґрунтованість дій в межах проєкту відповідно до його локалізації та потреб громади/ цільової аудиторії

2) Знання актуальних потреб визначеної цільової аудиторії в обраному регіоні

3) Ефективність витрат (співвідношення кошти/ результат та співвідношення проектні/адміністративні витрати) 

4) Рівень налагодження координації та партнерських стосунків (бізнес, волонтери, міська влада та інші організації, які виконують схожі проекти в обраному регіоні)

5) Рівень та специфіка попереднього досвіду заявника/ів  

Пріоритет надаватиметься:  

 1. Заявкам, які відповідають тематиці грантового конкурсу  
 2. Проєктам, що стоворюють та посилюють зв’язки між бізнесом, волонтерами, міською владою, лікарнями та іншими учасниками суспільних процесів 
 3. Заявникам, які мобілізують волонтерів 
 4. Проєктам, чия методологія може бути поширена на інші регіони/цільові групи 
 5. Заявникам, котрі вже виконали подібний проєкт самостійно, проте хочуть його масштабувати або продовжити у часі 
 6. Заявникам, котрі вкладають частину власних коштів або залучених з інших джерел 

В рамках конкурсу не підтримуватимуться проєкти, що передбачають придбання дороговартісного обладнання, а також проєкти, які мають комерційну складову.  
Індивідуальні ініціативи фізичних осіб не розглядаються. 

Заявники мають заповнити аплікаційну та бюджетну форми, а також додати необхідні установчі документи. https://zagoriy.foundation/granti/

https://www.prostir.ua/?grants=zagoriy-foundation-oholoshuje-hrantovyj-konkurs-dlya-pidtrymky-projektiv-spryamovanyh-na-protydiyu-covid-19

 

Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

«Конкурс грантів для протидії та полегшення наслідків коронавірусу у цільових громадах Донецької, Запорізької та Луганської областей».

Дедлайн до 30.06.2020 року.

Сума від 54 000 до 162 000 гривень

Громадські або благодійні організації, що подаватимуть проєктні пропозиції за цим конкурсом, мають відповідати наступним вимогам:

 • бути офіційно зареєстрованими зі статусом юридичної особи на території України та впроваджувати свою діяльність на території Донецької, Запорізької або Луганської області;
 • мати статус неприбуткової або благодійної організації (коди неприбутковості 0032, 0034, 0036, 0038, 0039 або 0048);
 • мати відповідні спеціальні знання та фахівців для реалізації проєкту (керівник проєкту, фінансовий спеціаліст/бухгалтер та інших фахівців відповідно до потреб проєкту).

Проєкти мають відповідати наступним обов’язковим вимогам:

 • стосуватися швидкого реагування у протидії коронавірусній інфекції (COVID-19), сприяти відновленню громад після наслідків поширення пандемії, та допомоги в організації проведення заходів карантину, що входять до владних повноважень органів центральної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
 • мати чітко визначену цільову аудиторію, на яку буде направлено діяльність за проєктом;
 • мати чіткі цілі, яких можна досягти за допомогою наданих ресурсів та у визначений термін;
 • мати чіткі результати, пов’язані з пом’якшенням побічних ефектів карантинних заходів, що можуть виникнути.

Для отримання відповідей на запитання,звертайтесь за електронною адресою grants.ua@undp.org із темою повідомлення UN_RPP_3_2020_20_COVID-19: запит про інформацію. 

Більш детальну інформацію отримайте за посиланнямhttps://www.prostir.ua/?grants=hrant-dlya-protydiji-ta-polehshennya-naslidkiv-koronavirusu-covid-19-donetska-zaporizka-ta-luhanska-obl

 

Black Sea Trust for Regional Cooperation (BST) 

Пропозиції приймаються на постійній основі.

Сума до 25 000 доларів. 

КОРОНАВІРУСНИЙ ФОНД ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ - КОНКУРС ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Проекти повинні бути ініційовані організаціями громадянського суспільства, зареєстрованими в одній з таких країн: Вірменія, Азербайджан, Грузія, Молдова, Румунія, Україна.

Заявки повинні надсилатися на адресу  blackseatrust@gmfus.org . Щоб подати проектну пропозицію, організації повинні заповнити форми нижче:

Більш детальну інформацію отримайте за посиланнямhttp://www.gmfus.org/coronavirus-fast-response-fund?fbclid=IwAR2QCvtUhBSV6M2xU4NGW15W-KsK_mgFRuD1bnFkwvixnkvodyLDni7bAZM

 

БО «БФ «Карітас Запоріжжя»

«Створення багатофункціональних соціальних центрів для нарощення потенціалу осіб та громад, які постраждали внаслідок конфлікту в Україні, у сфері подолання труднощів та самозахисту».

Дедлайн 19.05.2020 року

Сума 20 400 грн.

Участь у проєкті можуть взяти фізичні особи, громадські організації та ініціативні групи, що проживають у м. Запоріжжя та Запорізькій області, Маріїнському та Ясинуватському районах Донецької області.

Пріоритет надаватиметься проєктам, що будуть направлені на роботу з:

 • дітьми та молоддю, особами та сім’ями, які знаходяться в складних життєвих обставинах
 • особами й дітьми з інвалідністю та членами їхніх сімей
 • внутрішньо переміщеними особами
 • учасниками АТО/ООС та членами їхніх сімей та родин
 • особами похилого віку

Орієнтовна тематика проєктів:

 • допомога потребуючим через розширення доступу та підвищення якості соціальних, освітніх та інших послуг
 • заходи з покращення взаємодії між державним та громадським секторами щодо розвитку соціальної сфери
 • активізація громадян до реалізації соціально-значущих ініціатив в місцевій громаді та у співпраці з релігійними громадами
 • просвітницькі заходи серед населення щодо розв’язання соціальних питань та проблем в місцевій громаді
 • розвиток волонтерського руху та лідерства

Посилання на аплікаційну форму: https://cutt.ly/Xtl5ya6

Заявки необхідно надсилати на пошту проєкту: caritashubzp@gmail.com

Більш детальну інформацію отримайте за посиланням

https://www.prostir.ua/?grants=bo-bf-karitas-zaporizhzhya-oholoshuje-konkurs-mikro-hrantiv-dlya-hromad

 

CyberShark

Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO)

Конкурс на здобуття П’ятої Всесвітньої премії з Хімічного лізингу 2020

Дедлайн 15 травня 2020 року.

Метою премії є визнання досвіду, інноваційних підходів та ідей, пов’язаних з хімічним лізингом та схожими бізнес-моделями, в основі яких лежить ефективне управління хімічними речовинами.

Учасники можуть подавати заявки у п’яти категоріях (три загальних та дві спеціальні):

 • Тематичні дослідження 
 • Інновації
 • Дослідження
 • Ініціативи під керівництвом жінок
 • Стартап проекти

Детальну інформацію про умови конкурсу шукайте на офіційному сайті з Хімічного лізингу www.chemicalleasing.org.

За додатковою інформацією можна звертатися за тел. 044-227-83-78 або e-mail: info@recpc.org

https://www.prostir.ua/?grants=pyata-vsesvitnya-premiya-z-himichnoho-lizynhu-2020

 

Vernadsky Challenge

Конкурс інженерних стартапів

Дедлайн 1 вересня 2020 року

Сума 2 мільйони гривень. 

У фокусі інтересів Vernadsky Challenge:

- космічні технології (ракети, системи для запуску, супутники, космічна інженерія та усі пристрої, призначені для дослідження та освоєння космосу)

- активна біоелектроніка (пристрої, що допоможуть відновити втрачені функції організму чи замінити орган, біотехнології в медицині, протези, екзоскелети, медичні пристрої, медичне устаткування, технології для людей специфічних професій)

 1. Перейдіть на сайт vernadskychallenge.com
 2. Завантажте та заповніть форму реєстрації
 3. Відправте її на talent@vernadskychallenge.com

Більш детальну інформацію отримайте за посиланням

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-inzhenernyh-startapiv-vernadsky-challenge-2

 

Програма сприяння громадській активності «Долучайся!» (ENGAGE), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та реалізується Міжнародною організацією Пакт.

Заявки приймаються на постійній основі 

 Дедлайн 31.12.2020

 Сума до 50 000 $.

Мета: Програма «Долучайся!» має на меті сприяти розвитку ефективних національних, регіональних та місцевих громадських коаліцій та ініціатив, спрямованих на просування демократичних реформ. 

Пріоритети: У рамках цього конкурсу програма «Долучайся!» в першу чергу приділяє увагу підвищенню обізнаності громадськості щодо реформ та здійсненню моніторингу реалізації реформ

Критерії відбору:

 • відповідність заявленим цілям конкурсу;
 • стійка організаційна структура;
 • доведена здатність консолідувати та залучати зацікавлених осіб з неурядового сектору, зокрема на Півдні та Сході України;
 • продемонстрований досвід у налагодженні зв’язків з громадами та громадянами, зокрема на Півдні та Сході України;
 • переконливий досвід у забезпеченні інклюзивності та в імплементації правозахисних програм;
 • прагнення до досягнення сталих результатів, які триватимуть після закінчення проекту.

Заповнені заявки та запитання щодо конкурсу надсилати електронною поштою на адресу grants.engage@pactworld.org з темою: “Відповідь на конкурс секторально-цільових грантів”.

Більш детальну інформацію отримайте за посиланням

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-sektoralno-tsilovyh-hrantiv-vid-pact-tryvae

 

Організатор Climate-KIC, партнером і організатором національного етапу в Україні є ГО Greencubator.

ClimateLaunchpad 2020

Дедлайн 10 травня 2020 року

Сума 10 000, 5 000 та 2 500 євро

Мета конкурсу — допомогти командам, які мають «зелену» бізнес-ідею, пройти шлях від  проекту на серветці до робочого cleantech-бізнесу, допомогти таким ідеям швидко перетворитися на динамічні успішні компанії, що створюють низьковуглецеве, дружнє до довкілля майбутнє.

В конкурсі можуть брати участь команди та компанії, які:

 • почали власний бізнес менше року тому;
 • залучили сумарно не більше 200 000 євро інвестицій;
 • ще не почали комерційну реалізацію своїх продуктів чи рішень;
 • раніше не брали участь в конкурсі CLP та програмах  EIT Climate-KIC з цією самою бізнес-ідеєю.

Заявку подавати за посиланням https://climatelaunchpad.org/application-form/?utm_source=greencubator&utm_medium=website&utm_source=MEDIA&utm_campaign=671ebb50c5 EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_28_02_48_COPY_03&utm_medium=email&utm_term=0_6c0af9aa1b-671ebb50c5-439456865

Більш детальну інформацію отримайте за посиланням

https://www.prostir.ua/?grants=startuvav-pryjom-zayavok-na-climatelaunchpad-2020

 

«LUSH Україна Чаріті Пот»

Заявки приймаються на постійній основі 

 Дедлайн 31.12.2020

Сума в межах від 10 000 до 100 000 грн

Гранти «LUSH Україна Чаріті Пот» надаються на фінансування кампаній за права веганів, вегетаріанців та тварин; групам по боротьбі з вівісекцією; на стерилізацію бездомних тварин; заповідникам, де живуть тварини, які не зможуть вижити на волі; притулкам для тварин, де їх не вбивають і не використовують (наприклад, у зоотерапії, для катання верхи чи в контактних зоопарках і т. д.).

Хто має можливості отримати грант:

- Організації, які працюють у сферах:

 • захисту тварин;
 • захисту навколишнього середовища;
 • захисту прав людини (соціальної справедливості, рівних прав для усіх)

- Невеликі неприбуткові організації 

Ви можете подати заявку, якщо річний прибуток Вашої організації складає менше 1 млн грн, і нею повністю чи здебільшого керують волонтери. 

- Проекти, націлені на довгострокові перспективи

- Організації та проекти, тактикою яких є ненасильницькі дії, - тобто такі групи, які не мають наміру заподіяти фізичну шкоду іншим чи погрожують такою. 

- Проекти, які надають допомогу і підтримку нужденним (напр., притулки для тварин, групи підтримки біженців, тощо) зазвичай отримують фінансування. 

- Проекти, які мають чітку мету проекту, кампанії. Ми також виділяємо фінансову підтримку тим, кому це найбільше необхідне. 

Більш докладніше про отримання гранту LUSH Україна: https://lush.com.ua/uk/stories-uk/chariti-pot-lush

https://www.prostir.ua/?grants=hranty-na-etychni-proekty

 

Центр культурного менеджменту

Культура законності. Можливості для громадських діячів, митців, журналістів

Дедлайн 30 червня 2021 року.

Сума 15000 грн

Конкурс, що висвітлює суспільну цінність верховенства права, доброчесності, антикорупційної поведінки, культури законності.  Увага до цих явищ за умов пандемії коронавірусної інфекції вітається особливо.

Приклади можливої діяльності, на яку надається підтримка:

- культурні заходи;

- круглі столи, дискусії;

- презентації, семінари, тренінги, лекції, інклюзивні громадські заходи;

- міжрегіональні журналістські програми, публікації, серії інтерв’ю;

- будь-яка інша діяльність, яка відповідає цілям Програми та проекту «Культура законності».

Кожен пропонований проект повинен передбачати проведення принаймні одного публічного/відкритого заходу, в якому візьмуть участь щонайменше 20 осіб. Якщо це онлайн-проекти, то таких зустрічей має бути не менше п’яти. 

E-mail ccm@kultura.org.ua

Більш детальну інформацію отримайте за посиланням  http://www.kultura.org.ua/?p=2011

https://biggggidea.com/opportunities/kultura-zakonnosti-mozhlivosti-dlya-gromadskih-diyachiv-mittsiv-zhurnalistiv/

 

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД “ВІДРОДЖЕННЯ” (МФВ)

“ВИЯВЛЕННЯ ЗЛОВЖИВАНЬ ЩОДО ДОВКІЛЛЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ”

Дедлайн 12 травня 2020 року (15:00 за київським часом)

Сума 450 000 гривень (оптимальний бюджет проекту – до 400 000 гривень)

Мета конкурсу – виявлення, широке висвітлення зловживань та фактів корупції щодо довкілля та використання природних ресурсів, звернення у разі потреби до відповідних органів публічної влади щодо таких фактів, а також розробка онлайн інструментів, спрямованих на зменшення можливостей для зловживань у зазначеній сфері.

Учасники конкурсу: до участі у конкурсі запрошуються громадські організації, які мають досвід практичної роботи у сфері захисту довкілля та досвід впровадження проєктів з антикорупційною тематикою. Вітатиметься партнерство з Ініціативою з розвитку екологічної політики й адвокації в Україні.

Перевага надаватиметься проєктним пропозиціям, які:

 • охоплюють якомога більшу кількість пріоритетів конкурсу;
 • матимуть регіональний або місцевий масштаб;
 • будуть стосуватися безпосереднього впливу на життя громадян, місцевих мешканців, громад тощо;
 • пропонують використання інноваційних підходів та цифрових інструментів;
 • прослідковуватимуть кореляцію корупційних проявів щодо довкілля та факторів зміни клімату.

Переможцям конкурсу у випадку необхідності захисту прав та інтересів може бути надана юридична підтримка.

У разі виникнення додаткових запитань звертатись на електронні адреси magomedova@irf.ua та narezhneva@irf.ua.

Більш детальну інформацію отримайте за посиланням https://www.irf.ua/contest/konkurs-vyyavlennya-zlovzhyvan-shhodo-dovkillya-ta-vykorystannya-pryrodnyh-resursiv/

 

Програма IQ energy

До 3 000 євро

Постійно протягом року

Програму було розроблено Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) за підтримки донорів. Це фінансовий Інструмент для сприяння удосконаленням у сфері енергоефективності в житловому секторі України у відповідності до європейських стандартів.

Проекти енергоефективності, яким надаватиметься підтримка, складатимуться з інвестицій у високопродуктивні енергоефективні технології, стосовно яких можна очікувати досягнення енергоефективності на рівні, щонайменше на 20% вище ніж у порівнянні з середньо ринковими показниками. 

Каталог енергоефективного обладнання та матеріалів, які відповідають критеріям такого фінансування —​ http://www.iqenergy.org.ua/technologies.

Каталог  Постачальників —​ http://www.iqenergy.org.ua/suppliers.

Технології та матеріали, які включені до Каталогу Технологій, відповідають високим стандартам, встановленим ЄБРР на основі доведеної методології, яка використовується в багатьох країнах.

В рамках цієї програми ЄБРР співпрацює з фінансовими установами в Україні, які надають кредити на фінансування зазначених заходів у сфері енергоефективності. Більш детальну інформацію про умови кредитування можна прочитати на сайтах банків-партнерів ОТП БанкУкрсиббанкРайффайзен Банк Аваль та Креді Агріколь Банк.

Крім фінансування, проект надає своїм учасникам консультаційні послуги з питань, що стосуються енергозберігаючого обладнання та технологій.

Інвестиції в прийнятні технології та матеріали можуть відповідати вимогам на заохочувальні платежі-компенсації (гранти) у розмірі 35% суми інвестицій для фізичних осіб.

Програма підтримується механізмом заохочення за рахунок грантових коштів на загальну суму 15 мільйонів євро, наданих Східноєвропейським Партнерством в сфері енергоефективності та екології (“E5P”), та грантом технічної допомоги для реалізації програми, що надається у рівній частці від E5P та Швеції. Індивідуальний позичальник може отримати компенсацію (грант) до 3 000 євро. Компенсація (грант) складає 35% від суми кредиту або інвестицій у енергоефективні технології (включаючи монтажні роботи та доставку). Грантовий відсоток — 35% незалежно від кількості категорій продуктів з  Каталогу Технологій.

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: http://www.iqenergy.org.ua/.


 

 

Проект «Аграрні розписки в Україні» від Міжнародної фінансової корпорації (IFC)

Діє постійно

Проект «Аграрні розписки в Україні» впроваджується IFC, членом Групи Світового банку, у партнерстві зі Швейцарською Конфедерацією в Україні. Метою Проекту є покращити доступ до фінансових ресурсів для малих та середніх сільгосптоваровиробників шляхом запуску в Україні фінансового інструменту «аграрні розписки». Основні партнери Проекту: органи державної влади (Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство юстиції України); приватний сектор (постачальники матеріально-технічних ресурсів, банки, зернотрейдери), міжнародні

організації. У результаті роботи Проекту малі та середні сільськогосподарські товаровиробники отримають ефективний інструмент, що сприятиме залученню додаткових фінансових ресурсів за рахунок прозорості відносин із кредитором та здешевлення процедури оформлення у порівнянні з іншими інструментами.

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням

https://agroregisters.com.ua/knowledge/


 

Програма «Креативна Європа»

Програма «Креативна Європа» щороку надає підтримку у проведенні більше 100 європейських фестивалів, що славляться своєю особливо різноманітною програмою європейських фільмів, із залученням широкої громадськості та великої кількості фахівців. Одним із пріоритетів даної підпрограми є сприяння формуванню аудиторії як засобу для стимулювання інтересу та розширення доступу до європейських аудіовізуальних творів. Під час подання заявки на отримання підтримки для проведення фестивалів необхідно надати ініціативи щодо формування аудиторії, зокрема, ініціативи, спрямовані на молоду аудиторію. Програма повинна передбачати наступне:

 • 50% кінострічок повинні бути іноземними;
 • повинні бути представлені принаймні 15 творів таких країн.

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-festivals-2020_en

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en


 

ІСАР Єднання Платформа «Маркетплейс»

 

Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)

Щомісяця 

Гранти з організаційного розвитку ОГС надаються на конкурсній основі у межах проекту «Платформа розвитку громадянського суспільства» (далі Платформа Маркетплейс), який впроваджується завдяки фінансуванню Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Розгляд заявок Відбірковою Комісією відбувається щомісяця. Про дату наступного засідання Відбіркової Комісії ви можете дізнатись на сайті ІСАР Єднання або на цьому порталі. Для того, щоб подати заявку на грантовий конкурс, вам необхідно зробити такі кроки:

1. Зареєструвати свою організацію за посиланням та дочекатись відповіді адміністратора, яка надійде на поштову скриньку, вказану при реєстрації. Будь ласка, не забувайте перевірити скриньку зі спамом, інколи листи потрапляють туди.

2. Дочекатися модерації облікового запису адміністратором, зазвичай це потребує декількох годин протягом робочого дня. Повідомлення про активацію облікового запису надійде на електронну скриньку, зазначену при реєстрації. Якщо до профайлу організації необхідно буде внести доповнення або виправлення, ви отримаєте лист із відповідними рекомендаціями.

3. Після активації облікового запису потрібно зайти до робочого кабінету та здійснити самооцінку рівня розвитку своєї організації за допомогою «Інструменту самооцінки та планування розвитку організаційного потенціалу». Не забудьте зберегти отриманий результат. Ви також можете завантажити фінальний документ для локального використання.

4. Заповнити заявку в розділі «Заявки / Подати заявку на відкритий грантовий конкурс». У цьому розділі ви також можете дізнатись про максимальну суму кожного виду гранту в гривнях (вона змінюється відповідно до курсу долара), а також дату найближчого засідання Відбіркової Комісії та останнього дня подачі заявок на нього.

5. Якщо під час реєстрації у вас виникатимуть технічні запитання (збій або помилка, не вдається завантажити файл тощо) — просимо писати на електронну скриньку support@ednannia.ua. Якщо ж складнощі з’являються під час здійснення самооцінки або заповнення заявки, необхідно звертатись до грантових менеджерів ІСАР Єднання через портал (у робочому кабінеті організації у розділі «Мої повідомлення» іконка у вигляді конверта на панелі задач).

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:  http://cd-platform.org/publications/1284-granti-z-organizatsijnogo-rozvitku-ogs.


 

Посольство Сполучених Штатів Америки

Сума  від 10,000 до 24,000 доларів США

Постійно діюча

Посольство США запрошує українські неприбуткові та неурядов організації взяти участь у конкурсі проектів Фонду сприяння демократії. Фонд підтримує проекти, які сприяють демократичним перетворенням та побудові громадянського суспільства в Україні. Заявки мають відповідати одному або декільком тематичним пріоритетам Фонду:

 • Розвиток громадянського суспільства та підвищення громадської активності;
 • Створення сприятливого середовища для громадянського суспільства, у тому числі захист громадських активістів;
 • Верховенство права;
 • Прозорість діяльності уряду та органів місцевого самоврядування і подолання корупції;
 • Захист і повага до прав людини, у тому числі захист прав меншин: лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів та інтерсексуалів (ЛГБТІ спільноти), людей з інвалідністю, а також інших вразливих категорій населення;
 • Встановлення гендерної рівності, заохочення жінок до участі у політичному житті, боротьба з усіма формами дискримінації проти жінок;
 • Cтворення легітимної виборчої системи для проведення вільних і чесних виборів.

Для отримання фінансування від уряду США, всі організації мають одержати код DUNS і зареєструватися в системі Sam.gov. Щоб взяти участь у конкурсі необхідно заповнити та надіслати електронну заявку. Також до заявки необхідно додати копії реєстраційних документів організації, резюме основних виконавців проекту (з контактною інформацією та телефонами), форму SF424. Надсилайте пакет документів на адресу: KyivDemGrants@state.gov.

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-uk/.


 

Посольство Сполучених Штатів Америки

Сума 15 000 – 25 000 доларів

Постійно діюча

Посольство США запрошує незалежні засоби масової інформаціїї (друковані, радіо, телевізійні та електронні) подавати заявки на конкурс Фонду розвитку українських ЗМІ. Конкурс проходить на постійній основі і не має кінцевого терміну. Програма «Фонд розвитку українських ЗМІ» адмініструється Відділом преси, освіти та культури Посольства США в Україні. Кошти фонду спрямовані на підтримку вільних і незалежних ЗМІ в Україні та допомогу українським журналістам, медіа-організаціям і недержавним організаціям, які працюють над проектами, пов’язаними з медіа. Пріоритети Фонду розвитку ЗМІ спрямовані на:

1. Підвищення професійних стандартів українських журналістів шляхом:

 • Проведення тренінгів для журналістів з питань медіа етики, протидії дезінформації, кібербезпеки та нових медіа.
 • Сприяння співпраці та партнерству між регіональними журналістами.
 • Підвищення організаційної спроможності роздержавлених ЗМІ шляхом створення стійких бізнес-моделей, вивчення потреб аудиторії, покращення маркетингу та продажів.
 • Підтримки журналістських розслідувань шляхом розробки професійних стандартів та заохочення дослідженого та збалансованого аналізу соціальних та економічних питань, особливо на регіональному рівні.

2. Забезпечення сприятливого середовища для розвитку українських медіа шляхом:

 • Посилення інститутів, що займаються питаннями медіа етики та створення регіональних мереж для захисту медіа-етики на місцевому рівні.
 • Моніторингу порушень прав журналістів.
 • Запобігання використанню платних матеріалів (джинси), дезінформації та маніпуляцій у ЗМІ.
 • Підтримки розвитку малих місцевих ЗМІ для створення більш незалежного та конкурентоспроможного медіа-сектору.

3. Сприяння провідній ролі ЗМІ в демократичному суспільстві шляхом:

 • Забезпечення та підтримки провідної ролі медіа для забезпечення прозорості та підзвітності уряду.
 • Підтримки діалогу між урядом, засобами масової інформації та громадянським суспільством через навчання представників державних прес-офісів.
 • Проведення спільних семінарів, робочих зустрічей та круглих столів.

4. Підвищення якості української журналістської освіти шляхом:

 • Проведення студентських стажувань та менторських програм у провідних національних та регіональних ЗМІ.
 • Надання тренінгів зі створення новинного контенту для телебачення, друкованих та онлайн ЗМІ, аналітики та журналістики даних.
 • Модернізації навчальних радіо та телестудій на факультетах журналістики (н-д, як частина більшого проекту, який має на меті створення університетських медіа).
 • Розробки та впровадження курсів медіа-менеджменту для поліпшення інституційної спроможності ЗМІ, роботи з персоналом та стратегічним плануванням.

Для отримання фінансування від уряду США, всі організації мають одержати код DUNS і зареєструватися в системі Sam.gov. Щойно Ви отримаєте номер DUNS, будь-ласка зареєструйтеся на сайті: https://www.sam.gov.

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/media-development-fund-uk/


Посольство Японії в Україні

Сума 10 000 євро 

Постійно діюча

За програмою Кусаноне безвідплатна фінансова допомога надається неурядовим організаціям, лікарням, початковим школам, науково-досліджувальним інститутам та іншим неприбутковим організаціям з метою надання допомоги задля здійснення проектів розвитку цих організацій. Всі проекти розвитку малого масштабу мають право на фінансування за програмою Кусаноне. Однак особлива увага буде приділятися у таких сферах:

 • медична допомога
 • освіта
 • спорт
 • допомога
 • надання допомоги прошарку населення, що терпить нужду
 • суспільний добробут
 • навколишнє середовище

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:

http://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html


 

FASEP

Сума: від 100 000 до 800 000 євро

Постійно діюча

 «Дослідження» — фінансування надається для проведення техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) або технічної допомоги. Проекти, що можуть фінансуватися: Проекти інфраструктури в рамках стратегій розвитку, що реалізуються органами місцевої влади, та до яких можуть залучатися французькі підприємства (виробники обладнення, інженери, розробники, тощо).

FASEP «Зелена інновація» — фінансування надається на реалізацію інноваційних проектів, пов’язаних із охороною навколишнього середовища, та проектів сталого розвитку Проекти, що можуть фінансуватися: Проекти інфраструктури в рамках стратегій розвитку, що реалізуються органами місцевої влади, та до яких можуть бути використанні французькі «зелені» та інноваційні технології.

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:  https://www.tresor.economie.gouv.fr/ressources/fasep.


 

ПРООН

Сума до 30 000 євро

Постійно до 31.03.2022

У рамках нового п’ятирічного проекту «Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні», ПРООН за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії щороку підтримуватиме проекти та ініціативи організацій громадянського суспільства за результатами запрошень до подання проектних пропозицій.

Пріоритетні пропозиції:

 • Пропонують більш ефективні шляхи використання вже існуючих методів діалогу між організаціями громадянського суспільства та органами влади (наприклад, спрямовані на підвищення участі громадян у процесі прийняття рішень на місцевому рівні та у процесі формування та використання коштів місцевих бюджетів; підтримку місцевих ініціатив, механізмів місцевої демократії, публічного контролю та підзвітності органів влади; розробку інноваційних інструментів стимулювання участі громадян; просування порядку денного реформ на регіональному рівні; залучення організацій громадянського суспільства у впровадження Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства на обласному рівні;
 • Використовують існуючі законодавчо-регуляторні рамки для створення нових майданчиків для діалогу, демонструючи при цьому сталість таких майданчиків;
 • Пропонують реалістичні і продумані заходи в сфері адвокації і лобіювання для внесення змін в існуючі законодавчо-регуляторні рамки з метою поліпшення діалогу між організаціями громадянського суспільства та органами влади.

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:

http://dhrp.org.ua/uk/publikatsii1/1728-20170614-ua-publication

https://issuu.com/undpukraine/docs/booklet-p

 • Запорізька міська рада
 • Проект міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст»