ТЕСТ
Портал працює в тестовому режимі. Надайте свої пропозиції, як зробити його ще кращим.

Міжнародні відносини

Гид Івестора                                                                                                                                                                      Інвестиційний  Паспорт                                              

Проекти міжнародної технічної допомоги

Інвестиційна діяльність

Зовнішньоекономічна діяльність


Проєкти міжнародної технічної допомоги
 

Проєкт міжнародної технічної допомоги ПРОМІС — «Партнерство для розвитку міст»

З квітня 2015 року м. Запоріжжя є учасником проєкту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (проєкт ПРОМІС), який впроваджуватиметься Федерацією канадських муніципалітетів за фінансової підтримки Уряду Канади до 2021 року.

Проєкт ПРОМІС спрямовано на зміцнення муніципального сектору України, впровадження ефективного демократичного управління та прискорення економічного розвитку шляхом підвищення спроможності українських міст у сфері демократизації врядування та місцевого економічного розвитку; створення сприятливого середовища для розвитку малого та середнього бізнесу; підтримку процесу децентралізації та інтегрованого планування розвитку на місцевому, регіональному та національному рівнях.

У рамках проєкту розроблено та затверджено Стратегію розвитку міста та План її реалізації, Програму розвитку малого та середнього підприємництва в м. Запоріжжі та План заходів до неї, реалізовано проєкти «Підвищення якості та наближення адміністративних послуг до громадян і підприємств міста» (оснащення філії ЦНАП у Шевченківському районі міста комп'ютерною та оргтехнікою, створення мобільного сервісу надання адмінпослуг, інформування мешканців міста про діяльність ЦНАП), «Створення умов для професійної перекваліфікації учасників АТО в м. Запоріжжі» (створення матеріально-технічної бази в пілотному навчальному центрі для учасників АТО, проведення навчання та перекваліфікації, сприяння працевлаштуванню учасників АТО), «Business Women’s Space» – коворкінг-центр підтримки соціальних інновацій, жіночого підприємництва та стартап-компаній».

 

Інвестиційна діяльність за 2019 рік
 

Залучення прямих іноземних інвестицій є стратегічним напрямком інвестиційної політики. Основна частка залучених у місто іноземних інвестицій – прямі іноземні інвестиції.

Упродовж 2019 року в економіку міста надійшло 8,0 млн.дол.США іноземних інвестицій, вибуло – 22,0 млн.дол.США, курсова різниця склала +13,5 млн.дол.США. За результатом, загальний обсяг акціонерного капіталу нерезидентів станом на 31.12.2019 склав 863,4 млн.дол.США що на 1,3% більше, ніж на 01.01.2019 (852,5 млн.дол.США).

В економіку міста залучено 94,6% від обсягу прямих іноземних інвестицій області. У розрахунку на одного мешканця міста цей показник склав 1169,7 дол.США.

Приріст інвестицій спостерігався у сфері виробництва хімічних речовин і хімічної продукції на 11,7%, у сфері металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім виробництва машин і устаткування на 2,5%,  у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті і монтажі машин і устаткування - на 11,6%, у сфері транспорту, складського господарства, поштовій та кур’єрській діяльності на 6,7%, у сфері інформації та телекомунікації на 32,0%, разом з тим спостерігається падіння інвестицій у будівельній галузі на 23,1%.

Капітал нерезидентів спрямовано, переважно, у промисловість (72,2% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій), а саме: у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (20,1%), машинобудування (23,4%), металургійне виробництво (9,9%). Крім того, значу частку інвестицій спрямовано в сферу оптової та роздрібної торгівлі, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (13,6%) та в сферу операцій з нерухомим майном (11,9%).

Прямі іноземні інвестиції в економіку м.Запоріжжя надходили із більш, ніж 45 країн світу. Найбільші інвестори: Кіпр, Нідерланди, Естонія, Австрія.

Інформацію підготовлено на підставі даних Головного управління статистики у Запорізькій області

 

Інфографіка: Інвестиційна діяльність м. Запоріжжя за 2019 рік

 Зовнішньоекономічна діяльність за І півріччя 2020 року

 

Промисловість міста має чітко визначену експортну орієнтацію, про що свідчать високі обсяги зовнішньоторговельного товарообігу, 76,8% якого складає експорт. 

Підприємства та організації міста у І півріччі 2020 року експортували товарів і послуг на суму 1 237,3 млн.дол.США (на 10,7% менше, ніж за І півріччя 2019 року), імпортували – 374,4 млн.дол.США (на 50,2% менше). Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу міста за І півріччя 2020 року склало 862,9 млн.дол.США. Як і в попередні періоди, основу зовнішньої торгівлі міста становили товари. На їх долю припадало 93,8% експорту та 97,9% імпорту. 

За І півріччя 2020 року експорт товарів становив 1 161,1 млн.дол.США (зменшився   на   9,8%  у порівнянні  з  І  півріччям  2019  року),  імпорт  – 366,4 млн.дол.США (зменшився на 50,2%). Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 794,8 млн.дол.США.

Зовнішньоторговельні взаємовідносини підтримувались з партнерами із понад 140 країнами світу. Найвагоміша частка запорізької продукції (40,6%) була поставлена до країн Азії. До країн Європи та СНД відправлено відповідно 24,0% та 15,5% від загального експорту товарів. Експорт до Азії зменшився на 1,6% та зменшився до Європи та СНД на 18,3% та на 23,1% відповідно.

Значні експортні поставки товарів здійснювались у Китай (11,8% загального обсягу експорту),  Туреччину (11,1%), Російську Федерацію (10,6%), США (7,7), Єгипет (5,6%),  Італію (4,0%), ОАЕ (3,6%), Німеччину (3,2%), Ізраїль (2,9%), Польщу (2,5%), Йорданію (2,0%), Іспанію (1,9%), Ірак (1,8%), Пакистан (1,8%).

Імпорт товарів здійснювався, зокрема, з РФ (30,8% від загального обсягу імпорту), Китаю (12,6%), Німеччини (9,0%), США (4,1%), Норвегії (3,4%),  Туреччини (4,8%), Словаччини (3,6%), Польщі (3,6%), Казахстану (2,4%), Фінляндії (2,6%), Білорусії (2,4%).  

У структурі експорту основну частку склали: чорні метали (64,0%); машини, обладнання та механізми (15,6%); продукти рослинного походження (9,5%); продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (2,4%), в структурі імпорту - мінеральні продукти (26,4%); недорогоцінні метали та  вироби з них (24,7%); реактори, котли, машини, електричні машини (18,6%); риба и ракоподібні (8,7%).

Інформацію підготовлено на підставі даних Головного управління статистики у Запорізькій області

 

Інфографіка: Зовнішньоекономічна діяльність м. Запоріжжя за І півріччя 2020 року
 

 

  • Запорізька міська рада
  • Проект міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст»