ТЕСТ
Портал працює в тестовому режимі. Надайте свої пропозиції, як зробити його ще кращим.

Освітній та науковий потенціал

Дошкільна освіта

Дошкільну освіту в Запоріжжі забезпечують 148 закладів дошкільної освіти всіх типів та форм власності:

  • 120 комунальних закладів дошкільної освіти;
  • 24 дошкільні підрозділи при закладах загальної середньої освіти;
  • 3 заклади дошкільної освіти приватної форми власності;
  • 1 заклади дошкільної освіти державної форми власності.

Для дітей, стан здоров’я яких потребує корекції, реабілітації здоров’я, забезпечено функціонування 28 санаторних груп у комунальних закладах дошкільної освіти, 168 спеціальних груп.

Батьки  дітей, стан здоров’я яких потребує корекції, реабілітації, мають можливість отримувати корекційну допомогу в консультаційних центрах при 28 закладах дошкільної освіти компенсуючого та комбінованого типів у всіх районах міста.

У  закладах дошкільної освіти м. Запоріжжя забезпечено функціонування 38 інклюзивних груп для дітей з особливими потребами.

Повна загальна середня освіта

Рівний доступ до якісних освітніх послуг всім категоріям учасників освітньої діяльності забезпечує мережа закладів повної загальної середньої освіти :

- 116 денних закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності,

- 2 заклади з вечірньою (заочною) формою навчання комунальної форми власності.

Поряд із закладами комунальної форми  власності діють 5 приватних.

В місті 74 заклади загальної середньої освіти, які надають освітні послуги для здійснення інклюзивної форми навчання. Сформовано 94 спеціальні класи для дітей з особливими освітніми потребами.


Позашкільна освіта

В освітній системі міста функціонують 13 закладів позашкільної освіти, зокрема: 8 комплексних (міський Палац дитячої та юнацької творчості, районні центри дитячої та юнацької творчості) та 5 профільних закладів (науково-технічної, еколого-натуралістичної, військово-патріотичної, художньо-естетичної спрямованості).

Професійна (професійно-технічна) освіта

Потреби регіонального ринку праці у кваліфікованих робітниках задовольняють 17 професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності, які охоплюють всі райони м. Запоріжжя та забезпечують громадянам рівний доступ до професійно-технічної освіти. Відповідно до галузевого спрямування 9 професійно-технічних навчальних закладів готують кваліфікованих робітників для промисловості, 4 — для сфери послуг, 4 — для будівництва.

Вища освіта

Отримати вищу освіту в місті можливо в 5 закладах вищої освіти.  Серед них 3 державні заклади вищої освіти:

Крім цього, функціонують 2 приватні заклади вищої освіти: Класичний приватний університет і Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій.

  • Запорізька міська рада
  • Проект міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст»